Styrelse, Valberedning och Revisorer

Ordförande

Karin Lehrman

Kassör

Solveig Nyvold

Ledamot

Jill Emanuelsson

Viceordförande

Erling Sunnarvik

Ledamot

Lars Göran Stålberg

Suppleant

Heidi Klittner

Sekreterare

Ulrika Johansson

Ledamot

Kristin Ljungberg

Suppleant

HP Sörensen

Suppleant

Adam Staf

Valberedning

LEDAMOT

 Emelie Schüman

Samankallande Lena Andersson

Revisorer

Revisor 1

Tage Eriksson

Revisor 2

Ulla Andersson

Suppleant

Ingrid Ödelien

Vi samarbetar med :