Styrelse, Valberedning och Revisorer

Ordförande

Maxi Wiessenborn

Kassör

Solveig Nyvold

Ledamot

Jill Emanuelsson

Vice ordförande

Rickard Fredriksson

Ledamot

Lars Göran Stålberg

Suppleant

Heidi Klittner

Sekreterare

Liv Fredriksson

Ledamot

Kenneth Juhl

Suppleant

Erling Sunnarvik

Suppleant

Gunilla Innanfors

Valberedning

Sammankallande

Emelie Schüman

Ledamot

Frida Piestorpet

Ledamot

Linnéa Dyberg

Revisorer

Revisor

Tage Eriksson

Revisor

Lisbeth Andersson

Vi samarbetar med :