Styrelse, Valberedning och Revisorer

Ordförande

Karin Lehrman

Kassör

Solveig Nyvold

Ledamot

Jill Emanuelsson

Vice ordförande

Erling Sunnarvik

Ledamot

Lars Göran Stålberg

Suppleant

Heidi Klittner

Sekreterare

Ulrika Johansson

Ledamot

Kristin Ljungberg

Suppleant

Adam Staf

Suppleant

Gunilla Innanfors

Valberedning

Sammankallande

Emelie Schüman

Ledamot

Frida Piestorpet

Ledamot

Linnéa Dyberg

Revisorer

Revisor

Tage Eriksson

Revisor

Lisbeth Andersson

Vi samarbetar med :